UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu

Cílem příspěvku je upozornit na širší souvislosti týkající se zvýšených koncentrací dusičnanů ve vodním zdroji Březová nad Svitavou, který je největším zdrojem podzemní pitné vody v ČR a který zásobuje kvalitní pitnou vodou brněnskou aglomeraci a další napojené obce v celkovém objemu 27 mil. m3.rok−1. Z výsledků dosud provedených experimentů lze usuzovat na projevy degradace půdy způsobené dlouhodobým používáním průmyslových […]

Biouhel jako způsob odstranění uhlíku!

Biouhel byl poprvé zahrnut mezi slibné emisně negativní technologie ve zvláštní zprávě panelu IPCC. To znamená, že se biouhel stává prostředkem odstranění emisí uhlíku s označením PyCCS. Podrobné informace jsou v článku Biochar and PyCCS included as negative emission technology by the IPCC . Nejlepší zpráva pro biouhel za dobu, co se mu věnujeme!

Klimatická změna

Někteří světoví lídři se předhánějí v proklamacích o uhlíkové neutralitě, jiní kritizují děti za veřejné vyjadřování zájmu o stav planety. Osobně bych se tedy za tón Grétina vystoupení na půdě OSN nepostavil, ale pokud bylo cílem rozpoutat globální reakce, pak byl účel splněn! V kontextu této hysterie jsem se zamysli nad klimatickou změnou-nebo Snad krizí […]

Je pyrolýza kalů z ČOV opravdu budoucností?

Před rokem jsme zde publikovali příspěvek s názvem Biouhel – budoucnost pro kaly z ČOV jako reakci na kulatý stůl, pořádaný SOVAK ČR na téma Možnosti využití termochemických procesů při zpracování kalů v čistírenské praxi. Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/odbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym/ Dnes jsme o rok chytřejší. Měním titulek příspěvku na otázku, zda je pyrolýza kalů opravdu tou správnou cestou. Co mě […]

agrouhel® má CE!

S nadšením a uspokojením si dovoluji sdělit všem příznivcům biouhlu a slušného chování k Zemi, že BIOUEHL JE pod obchodním názvem argouhel® SCHVÁLENou pomocnou půdní látkou!Po téměř čtyřech letech nelehké práce, hnané osobním zapálením a podporované mými kolegy a spolupracovníky, jsme dosáhli cíle – přesněji začátku cesty k nápravě žalostného stavu zemědělských půd se všemi již notoricky známými důsledky. […]

Cirkulární ekonomika v praxi: Uzavřený cyklus bioodpadů ve městě Brně

Cirkulární ekonomika aneb oběhové hospodářství je v poslední době velmi často skloňované slovní spojení. Zjednodušeně se jedná o systém nastavený tak, aby v něm materiály a energie mohly cirkulovat co nejdéle a s co nejmenšími ztrátami. Můžeme hovořit o trvalé udržitelnosti, která kopíruje přirozené ekosystémové funkce, které na Zemi fungovaly odjakživa. Cirkulární ekonomika však přichází […]

Vliv biouhlu na kvalitu půdy

Po prvním roce ověření vlivu biouhel na kvalitu půdy, které probíhá jako soukromý výzkum firmy BIOUHEL.CZ ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, se potvrzují předešlé hypotézy a nádobové pokusy. Nad očekávání se ale projevila schopnost biouhlu přispět k lepšímu hospodaření s živinami v půdě. Zde je kompletní zpráva V roce 2016 výzkum pokračoval. Aplikovali […]

Jaroslav Záhora – Biouhel a organika v půdě

“Po desetiletí výzkumu biouhlu se stále zřetelněji ukazuje, že zaměřením studií pouze na složky biouhlu mohly být přehlédnuty jiné důležité látky: organické materiály. Organické materiály byly neodmyslitelnou součástí nejen geneze Terry Prety v Amazonii, ale zjevně všech antropogenně vzniklých, tmavých úrodných půd. Pro zlepšení úrodnosti půd bude nutno vrátit se k tomu základnímu – k […]

Evropský parlament už ví o biouhlu :-)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (ke stažení zde), které je součástí balíčku k oběhovému hospodářství, naznačuje budoucnost recyklace hnojiv z bioodpadů. Je zřejmé, že brzy budou vytvořeny podmínky pro vysokou […]