UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

Evropský parlament už ví o biouhlu :-)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (ke stažení zde), které je součástí balíčku k oběhovému hospodářství, naznačuje budoucnost recyklace hnojiv z bioodpadů.

Je zřejmé, že brzy budou vytvořeny podmínky pro vysokou míru recyklace hnojiv z biologických odpadů. Zároveň Nařízení zařazuje mezi hnojiva i nové materiály, jako je právě biouhel. z narizeni biouhel1

 

Současně Nařízení považuje biouhel za perspektivní materiál, získávaný z bioodpadů, včetně kalů z čištění odpadních vod. Biouhel má solidní budoucnost i v rámci evropské direktivy

z narizeni biouhel2