UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

agrouhel® má CE!

S nadšením a uspokojením si dovoluji sdělit všem příznivcům biouhlu a slušného chování k Zemi, že BIOUEHL JE pod obchodním názvem argouhel® SCHVÁLENou pomocnou půdní látkou!Po téměř čtyřech letech nelehké práce, hnané osobním zapálením a podporované mými kolegy a spolupracovníky, jsme dosáhli cíle – přesněji začátku cesty k nápravě žalostného stavu zemědělských půd se všemi již notoricky známými důsledky.

Nebyl to Evropskou unií financovaný projekt REFERTIL (http://www.refertil.info/biochar-policy), nebyla to iniciativa Evropského biouhlového certifikátu (http://www.european-biochar.org/en) a ani žádná jiná „biouhlová organizace“…

Byla to česká firma BIOUHEL.CZ s.r.o., která dokázala jako první v Evropě získat certifikaci pro biouhel jako pomocnou půdní látku!
Chtěl bych tímto osobně a veřejně poděkovat lidem, kteří mi na cestě k začátku pomohli.

Děkuji (nikoli nutně v tomto pořadí)

Jaroslavu Záhorovi (jenž hoří pro biouhel), Pepovi Marouškovi (a Japoncom), Yvonne Gaillyové a Janu Hollanovi, Františku Hrabalovi a Rostislavu Horčičkovi, Michalovi Juráškovi, Vojtovi Klusákovi, Martinu Hassovi, Květuši Hejátkové a týmu ZERA, Jaroslavu Šťastnému,Jiřímu Honajzrovi, Tomáši Bártkovi, Petru Hýblovi, Markovi Jedličkovi, Miloši Tomáškovi, Milanu Šarapatkovi, Jiřímu Novákovi, Aleši Trinklovi, Františku Slabému, Vladimíru Doležalovi, Eduardu Pokornému, Jiřímu Hladíkovi, Petře Huislové a Jarmile Čechmánkové, Janě Meitské, Hansi-Peteru Schmidtovi (i když mi neodpověděl na email ;-)), Tomášovi, Peťulce, Janině, mamince Marii (protože bez ní by to fakt nebylo) a taky porotě ceny České Inovace a porotě ceny Quality Innovation (ty ceny nás nakoply) a samozřejmě Všem ostatním, kteří jakkoli pomohli dobré věci, zvané BIOUHEL!

Jan Káňa v.r.