UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

Na severu Čech se zkouší experimentální použití biouhlu

Studentky České zemědělské univerzity dnes vysadily stromky do půdy po rekultivacích obohacené o biouhel. Materiál má pomoci snížit uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, zvýšit kvalitu půdy a pomoci zadržet vodu v krajině.

Vědecký experiment, který má význam biouhlu potvrdit, se realizuje u Strupčic na Chomutovsku na rekultivovaném území Vršanské uhelné.

Dále čtěte na webu Seznam zprávy