UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

BIOUHEL.CZ je partnerem IV. ročníku konference !! OCHRANA PŮDY !!

V rámci ukázek techniky jsme předvedli účastníkům konference karbonizaci biomasy (směs separátu, listí a suchých kalů z ČOV).

IMG_20160323_163242_hdr

Hlavním motivem tohoto ročníku jsou nové informace z výzkumu, praxe a legislativy – inovativní způsoby hospodaření v konkrétních podmínkách, za využití nových technologií i původních způsobů nakládání s půdou: Jak hospodařit s koloběhem uhlíku – potřeba jeho navrácení do půdy a zajištění kvalitní a stabilní sklizně se zachováním úrodnosti půdy. Jaké jsou zdroje obnovitelných živin k zachování udržitelného hospodaření.

BIOUHEL.CZ propaguje aplikaci biouhlu v rámci kompostování. Kompost s biouhelm je mnohem kvalitnější, díky biouhlu obsahuje více původních živin, má lepší strukturu a funkční vlastnosti. Více informací v publikaci Kompostování s biouhlem

Konference proběhla ve dnech 23. – 24. března v prostorách Zera agency v Náměšti na Oslavou.